۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۱۸

photo_2022-11-16_18-41-44-removebg-preview
زمان بندی کنترل کیفی/ مستند سازی در طول هفته (گروه 11) زمان بندی کنترل کیفی/ مستند سازی اخر هفته (گروه 6)
تاریخ
ساعت
تاریخ
ساعت
5 تیر
15 - 12
29 تیر
11/30 - 8/30
زمان بندی کنترل کیفی/ مستند سازی آخر هفته (گروه 4)
تاریخ
ساعت
5 خرداد
11/30 - 8/30
زمان بندی کنترل کیفی/ مستند سازی آخر هفته (گروه 5)
تاریخ
ساعت
5 خرداد
15 - 12

تقویم آموزشی فام

تقویت رزومه

Translate »