دسته‌بندی نشده

محیط کشت باکتری های hpc

محیط کشت باکتری های hpc در پلیت هایی به منطور شمارش باکتری های هتروتروف در محیط کشت pca اندازه گیری می گردد. پلیت ها براساس تعداد نمونه ها، رقت ها و هرگونه مفروض های لازم قبل از آزمایش، بایستی آماده شود. برای حجمی از نمونه یا رقت مورد آزمایش می توان دو نوع پلیت تهیه کرد. برای روش پورپلیت یا کشت سطحی باید از ظروف شیشه ای سترون(با سطح مقطع ۶۱سانتیمتر مربع) و یا از ظروف پلاستیکی با سترون سازی بالا (با سطح مقطع ۷۵سانتیمتر مربع) استفاده کرد. همه ی نمونه ها یا حجم های رقیق شده ی آنها را با ۷۱ بار تکان دادن به صورت بالا و پایین (یا جلو و عقب) کاملا مخلوط گردد. از دستگاه شیکر برای تکان دادن نمونه ها یا رقتها به مدت ۵۱ثانیه نیز می توان استفاده کرد. 

محیط کشت باکتری های hpc

محیط کشت باکتری های hpc

  • (Tryptone glucose yeast agar( plate count agar

این محیط کشت برای روش pour plate و Spread Plateاستفاده می شود. در این محیط کشت باکتری های hpc  غنی شده که در گذشته بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت، کلنی های کمتری نسبت به محیط کشت R2Aو یا NWRIآگار شمارش می شوند. پس از اتوکلاو کردن محیط کشت در دمای ۵۷۵درجهی سلسیوس به مدت ۵۱دقیقه، pHآن باید حدود ۲ ± ۱٫۷باشد. 

این محیط کشت که حاوی مواد مغذی بیشتری است فقط در صافی غشایی مورد استفاده قرار می گیرد. پودر محیط کشت را با آّب مقطر مخلوط کنید. در صورت نیاز pHرا با ۵ NaOHنرمال در ۲٫۵ تنظیم کنید و در حرارت ملایم بجوشانید تا کاملاً حل شود. سپس گلیسرول اضافه کنید و در ۵۷۵دمای درجه ی سیلسیوس به مدت ۱دقیقه اتوکلاو کنید. 

این محیط کشت برای روش pour plateو Spread Plateاستفاده می شود. این محیط کشت با مواد مغذی کم، شمارش کلنی بیشتری را نسبت به محیط کشت با مواد مغذی زیاد نشان می دهد. pHرا با محلول K2HPO1یا KH2PO1جامد قبل از اضافه کردن آگار در حد ۷٫۲تنظیم کنید. برای حل شدن آگار، محیط کشت را حرارت دهید و در ۵۷۵درجه ی سلسیوس، به مدت ۵۱دقیقه سترون کنید. 

از این محیط کشت برای روش های membrane filter وspread plate ، pour plate استفاده می شود. این محیط کشت با مواد مغذی کم، شمارش کلنی بیشتری را نسبت به محیط کشت با مواد مغذیر زیاد نشان می دهد و به شکل آماده و بدون آب موجود نمی باشد و باید از مواد اولیه تهیه شود. به این دلیل کارکنان آزمایشگاه ها اغلب تمایل کمتری به استفاده از آن دارند. قبل از اتوکلاو کردن به مدت ۵۱دقیقه و در دمای ۵۷۵درجه ی سیلسیوس، pH محیط را حدود ۷٫۲۰تنظیم کنید

 


Source link

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن