دوره طراحی پرایمر و پروب

کارگاه آموزش حرفه ای PCR و طراحی پرایمر پروب های taqman

سرفصلها:

 • اصول پایه ای  PCR
 • بررسی دقیق جزئیات در محاسبه اجزای واکنش وتنظیم برنامه PCR
 • مطالعه جنبه های عملی انجام صحیح واکنش در آزمایشگاه
 • بررسی روشهای بهینه سازی واکنش
 • ردیابی و مطالعه علل واکنشهای ناموفق و بررسی راهکارهای برطرف کردن آنها
 • مرور انواع روش های مشتق شده از واکنش پایه ای PCR و ذکر کاربردهای هرکدام (شامل: Hot Start PCR ، Touchdown PCR، Nested PCR ، Multiplex PCR ،Inverse PCR ،Long-Range PCR، Asymmetric PCR، RT-PCR و Real Time PCR)
 • اصول الکتروفورز ژل آگارز و نحوه تفسیر نتایج
 • مروری بر اصول حاکم بر طراحی پرایمر با ذکر جزئیات
 • معرفی کلی نرم افزارهای موردکاربرد درطراحی پرایمر و ذکر مزایا و معایب هرکدام
 • طراحی پرایمردر نرم افزارهای Primer3 و    gene runner  PrimerBlast
 • آنالیز پرایمرهای طراحی شده با نرم افزارهای آنالیز الیگو نظیر IDT Oligo Analyzer و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در نتایج حاصل از نرم افزارها

هزینه دوره به صورت خصوصی  ۴۵۰هزار تومان

هزینه دوره به صورت کارگاه ۱۹۰ هزار تومان

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن