دوره مهندسی ژنتیک و کلونینگ

مهندسی ژنتیک و کلونینگ
سرفصلها

 • اصول تهیه محیط کشت و کشت باکتری
 • انجام الکتروفورز و مشاهده قطعه تکثیر شده
 • استخراج DNA از ژل و استحصال قطعه موردنظر برای کلونینگ
 • انجام واکنش هضم آنزیمی (digestion)
 • انجام واکنش الحاق (ligation)
 • تهیه سلولهای مستعد
 • ترانسفورماسیون وکتور به درون باکتری
 • کشت بر روی محیط کشت انتهابی و غربالگری کلونی های نوترکیب
 • استخراج پلاسمید نوترکیب
 • برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب
 • الکتروفورز و تفسیر نتیجه کلونینگ

شهریه دوره یک ماهه شامل ۱۰ جلسه آموزش ۱ میلیون تومان

شهریه دوره به صورت کارگاه های گروهی ۳۹۰ هزار تومان

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن