دوره کنترل کیفی تخصصی و مستند سازی آزمایشگاه

در این کارگاه 3 روزه، شما با اصول و روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه و همچنین مستند سازی صحیح آن آشنا خواهید شد.

0
تومان2.500.000

کارگاه الایزا

در این کارگاه یک روزه، شما با اصول و روش های آزمایش الایزا آشنا خواهید شد و به طور عملی این آزمایش را انجام خواهید داد.

0
تومان1.200.000

کارگاه محلول سازی

در این کارگاه یک روزه، شما با اصول و روش های صحیح محلول سازی آشنا خواهید شد و به طور عملی با مواد شیمیایی مختلف کار خواهید کرد.

0
تومان1.000.000